Party

Võimalikud laiused: 6; 8 või 10 meetrit ning võimalikud pikkused 6; 9; 12; 15; 18 jne. meetrit. Fotol oleva näidise mõõt 6 x 9 meetrit.